KARIBU SANA SHIRIKA LA UZALISHAJI MALI LA JESHI LA KUJENGA TAIFA (SUMAJKT) KUPATA HUDUMA NA BIDHAA BORA

sumajkt
 

Login Adminstrator/So.Marketing

Username

Password

Mawasiliano

Makao Makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa
S.L.P 1694,Dar es Salaam
Simu + 255 - 22 - 2780934
+255654226613
+255629695363
+255656-062665

Fax:+2552780932
Email:info@sumajkt.go.tz
www.facebook.com
www.twitter.com
SUMAJKT HQ MAP