sumajk WELCOME SUMAJKT, HOME OF QUALITY PRODUCTS AND SERVICES

sumajkt
 
sumajk

Habari na Matukio mbalimbali yaliyojiri hivi karibuni SUMAJKT..

Mawasiliano

Makao Makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa
S.L.P 1694,Dar es Salaam
Simu + 255 - 22 - 2780934
+255713816013
+255739816013
+255754816013
+255716177727
+255656-062665
Fax:+2552780932
Email:info@sumajkt.go.tz
www.facebook.com
www.twitter.com
SUMAJKT HQ MAP

SHIRIKA LA UZALISHAJI MALI LA JESHI LA KUJENGA TAIFA (SUMAJKT)

SUMA JKT Ilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya mashirika ya umma ya mwaka 1974 (RE 2002) baada ya amri ya Rais ya mwaka 1982.
Nia ya kuanzishwa SUMA JKT ni kusaidia miradi ambayo ina uwezo mkubwa wa uzalishaji ili iweze kuzalisha zaidi na kwa faida na hivyo kuisaidia Serikali katika kupunguza matumizi ya kuendesha shughuli za JKT. Shirika linazalisha bidhaa na kutoa huduma bora kwa jamii hususani katika shughuli mbalimbali zikiwemo:-

  • Kilimo, Ufugaji na Uvuvi
  • Ujenzi na Uhandisi
  • Huduma ya Ulinzi
  • Huduma ya Uokoaji na Zimamoto
  • Huduma ya Usafi (Cleaning and Farmigation)
  • Huduma ya Bima (SUMAJKT Insurance and Broker)
  • Huduma ya Udalali (SUMAJKT Auction Mart)
  • Huduma ya Vibarua na Usafirishaji wa mizigo Banadarini (SUMAJKT)
  • Huduma ya Clearing and Fowarding
  • Huduma ya Chakula , Kumbi za Mikutano na Sherehe
  • Uuzaji na usambazaji wa Zana za kilimo na Vipuli vyake (SUMAJKT Agri-machinery)
  • Viwanda vinavyozalisha bidhaa mbalimbali ifuatavyo:-
   • Kiwanda cha Maji (Uhuru Peak)
   • Kiwanda cha Ushonaji (NS Garmets)
   • Kiwanda cha Samani (Changombe Furniture)
   • Kiwanda cha Viatu (SUMAJKT Leather Products)
   • Kiwanda cha kuchakata nafaka (Mlale na Mafinga)

  DIRA YA SHIRIKA
  “Kuwa shirika linalotoa huduma na bidhaa bora kwa wateja wake wote wa ndani na nje ya nchi”


  DHIMA YA SHIRIKA
  “Kutoa huduma na kuzalisha bidhaa bora zenye ushindani katika sekta za Viwanda, Kilimo, Ufugaji, Ujenzi, Biashara na Utalii, Matrekta na Ulinzi wa watu na mali zao na kutoa mchango katika maendeleo ya Taifa letu.”

  SHUGHULI ZINAZOTEKELEZWA

  • Ujenzi na uhandisi.
   • REGISTRATION STATUS:

    a.  Building works                 -         Class I

             b.   Civil works                       -         Class IV

             c.    Electrical works                -         Class IV

  • Shughuli za Viwanda
   • Kiwanda cha Maji (Uhuru Peak)
   • Kiwanda cha Ushonaji (NS Garmets)
   • Kiwanda cha Samani (Changombe Furniture)
   • Kiwanda cha Viatu (SUMAJKT Leather Products)
   • Kiwanda cha kuchakata nafaka (Mlale na Mafinga)
  • Kilimo, Ufugaji na Uvuvi
  • Huduma
   • Huduma ya Ulinzi
   • Huduma ya Uokoaji na Zimamoto
   • Huduma ya Usafi (Cleaning and Farmigation)
   • Huduma ya Bima (SUMAJKT Insurance and Broker)
   • Huduma ya Udalali (SUMAJKT Auction Mart)
   • Huduma ya Vibarua na Usafirishaji wa mizigo Banadarini (SUMAJKT)
   • Clearing and Fowarding
   • Huduma ya Chakula , Kumbi za Mikutano na Sherehe

    

   SUMAJKT inatekeleza kwa vitendo, nia ya Serikali  ya kukuza Uchumi wa nchi katika Viwanda na Biashara  kwa maendeleo ya nchi.


jQuery Vertical News Slider
 • Mradi wa Ujenzi
 • Mradi wa Sumaguard Ltd
 • Mradi wa Matrekta
 • Mradi wa Kokoto
 • SUMAPONICS
 • Lether Product Industry
 • Kiwanda cha Ushonaji
 • Recreation and Catering
 • Mradi wa Ufugaji
 • Mradi wa Kilimo
 • Mradi wa Samani

Nyumba iliyojengwa na NSCD

Mradi wa Ujenzi unahusika na kujenga barabara,nyumba na madaraja makubwa na yenye viwango vya hali ya juu..

Kikosi cha Ulinzi cha Sumaguard Limited.

Mradi wa Sumagurd limited Unapatikana Mwenge jijini Dar es Salaam. Mradi huu unatoa huduma zote za ulinzi,kwa njia ya kisasa zaidi, ukiwemo mfumo wa kielektroniki...

Moja ya Trekta zinzouzwa na SUMAJKT katika mradi wa Matrekta.

Mradi wa Matrekta unapatikana Mwenge Jijini Dar es Salaam....

Kokoto imara zinazouzwa na mradi wa Kokoto.

Mradi wa kokoto unapatikana Pongwe Msata na Kunduchi Jijini Dar es Salaam...

Matenki ya kufugia Samaki katika Mradi wa SUMAPONIC.

Mradi wa SUMAPONIC unapatikana Jijini Dar es Salaam-Mbweni JKT...

Kiwanda cha Bidhaa za Ngozi .

Mradi huu unapatikana MMJKT(Makao Makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa) Jijini Dar es Salaam...

kiwanda cha Nguo kinachomilikiwa na SUMAJKT.

Kiwanda hiki kinapatikana Ruvu JKT Pwani...

Huduma ya Chakula inayopatikana katika mradi wa Recreation and Catering...

Mradi huu unapatikana Mwenge Jijini Dar es Salaam...

Ng'ombe Bora Wakiwa Malishoni katika Mradi wa Ufugaji

Mradi huu unapatikanika karibu Vikosi mbalimbali vya JKT, kama vile Ruvu JKT, Mafinga, JKT Oljoro....

Kilimo Bora cha Zabibu.

Mradi wa kilimo unapatikana katika vikosi mbalimabali vya JKT ...

Kabati Imara iliyotengenezwa na Mradi wa Samani wa SUMAJKT.

Mradi huu unapatikana Chang'ombe Jijini Dar es Salaam.....

sumajk

Jipatie Majarida na Makala mbalimbali ya SUMAJKT

Jarida la SUMAJKT Guard.. W3Schools
Jitegemee Secondary School .. W3Schools
Kawawa High School .. W3Schools
SUMAJKT CCL (UBM Construction) .. W3Schools
SUMAJKT Catering Services .. W3Schools
SUMAJKT Water Bottling Plant.. W3Schools
SUMAJKT Kunduchi Stone Quarry .. W3Schools
SUMAJKT Port Services .. W3Schools
SUMAJKT Garment Factory .. W3Schools
SUMAJKT Agri-machinery .. W3Schools
     
sumajk